Delta City är medlem i en rad nätverk för utbyte av meddelanden.

Fidonet, AmigaNet, Sysop Tech Network, AgoraNet och FsxNet är de nätverk som BBS:en utbyter meddelanden med i dagsläget. Utöver detta har Delta City också en uppsjö av Usenet-grupper som uppdateras en gång per timme.